Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Poradnik interesanta»  Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Numer usługi: USC/01
Zgłoszenie urodzenia dziecka (w miejscu urodzenia dziecka)
Dokumenty:


Numer usługi: USC/02
Uznanie dziecka
Dokumenty:


Numer usługi: USC/03
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Dokumenty:


Numer usługi: USC/04
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC przez obywatela polskiego
Dokumenty:


Numer usługi: USC/05
Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca
Dokumenty:


Numer usługi: USC/06
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym
Dokumenty:


Numer usługi: USC/07
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Dokumenty:


Numer usługi: USC/08
Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Dokumenty:


Numer usługi: USC/09
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego małżonka rozwiedzionego
Dokumenty:


Numer usługi: USC/10
Rejestracja zgonu
Dokumenty:


Numer usługi: USC/11
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do Ksiąg Polskich
Dokumenty:


Numer usługi: USC/12
Prostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego, uzupełnienie treści aktu
Dokumenty:


Numer usługi: USC/13
Wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu stanu cywilnego
Dokumenty:


Numer usługi: USC/14
Kompletowanie dokumentów o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Dokumenty:

  • brak

Numer usługi: USC/15
Zmiana  imienia lub nazwiska
Dokumenty:


Numer usługi: USC/16
Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat
Dokumenty:


Numer usługi: USC/17
Pierwszy dowód osobisty osoby, która nie ukończyła 18 lat
Dokumenty:


Numer usługi: USC/18

Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności
Dokumenty:


Numer usługi: USC/19
Zameldowanie na pobyt stały
Dokumenty:


Numer usługi: USC/20
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Dokumenty:


Numer usługi: USC/21
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Dokumenty:


Numer usługi: USC/22
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Dokumenty:

  • brak

Numer usługi: USC/23
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Dokumenty:

  • brak

Wersja do druku