pdfZarządzenie Nr 45/VIII/2022 BMM z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania do szkół – jednostek podległych Gminy Milanówek w ramach projektu „E- usługi dla szkół w ramach ZIT”. Zamówienie jest współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, poddziałania: 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, znak sprawy: ZP.271.2.7.RO.2022.JS359.13 KB 

Udostępnij na: