pdfZarządzenie Nr 47/VIII/2022 BMM z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn.: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i pozwoleń umożliwiających wykonanie robót i realizację inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie Parku im. Michała Lasockiego” w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”, znak sprawy: ZP.271.2.6.OŚZ.2022.JS 352.75 KB

Udostępnij na: