Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
LXII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 15.30, w trybie on-line na platformie ZOOM.

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 26/3 i 35/2 z obrębu 07-02, położone w Milanówku, w trybie bezprzetargowym343.57 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/4 z obrębu 06-03, położonej w Milanówku, w trybie bezprzetargowym343.03 KB 

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2021 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-2025145.22 KB

pdfUchwała w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Miasta Milanówka149.97 KB

pdfUchwała w sprawie: w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku za 2021 rok160.28 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych93.36 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Milanówek do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.73.29 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Milanówek w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa341.75 KB

LXI Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16.30 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

LX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30 w trybie stacjonarnym, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na lata 2022-2025276.51 KB

pdfAutopoprawka z dnia 28 marca 2022 r. do uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok717.34 KB

pdfAutopoprawka z dnia 28 marca 2022 r. do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040 640.1 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok134.1 KB 

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2022 r.264.39 KB 

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040130.69 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok242.56 KB

LIX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

LVIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu nadzwyczajnej LVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie on-line na platformie ZOOM. Sesja Rady Miasta Milanówka będzie transmitowana równolegle na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród oraz na portalu Esesja.tv. 

BIP