Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XL Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2021 rok;
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 40/4 z obrębu 07-07 przy ul. Na Uboczu w Milanówku;
  3. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Milanówku przy ul. Kościuszki 35 z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych pod nazwą Centrum mieszkalno - opiekuńcze oraz na działalność Milanowskiego Centrum Usług Społecznych (powstałego z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku);
  4. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.
  5. wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek;
  6. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek;
  7. zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”
  8. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Lasockiego w Milanówku;
  9. utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”;
  10. przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.
 6. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XL Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w Sesji w trybie on-line, proszeni są o mailowy lub telefoniczny kontakt z Biurem Rady Miasta (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania informacji dot. dostępu do Sesji. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Nr telefonu: (22) 758–30–61 wew. 227, 235.

Zobacz również:

XL Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: