logo MTL

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Milanowskiego Towarzystwa Letniczego gdzie zgodnie ze statutem jednogłośnie wybrano nowego Prezesa MTL Pana Tadeusza Kuldanka.

Zgromadzenie wybrało także 10 osób do Zarządu MTL oraz 3 osoby do Komisji Rewizyjnej.

W Zarządzie MTL znaleźli się:

 • Maria Barbarska,
 • Elżbieta Freyberg
 • Anna Kuldanek
 • Maria Lasia,
 • Hanna Makulec
 • Andrzej Pettyn
 • Hanna Pettyn
 • Elżbieta Siwek
 • Włodzimierz Starościak
 • Maria Wdowiak

Do Komisji Rewizyjnej weszły:

 • Ewa Utecht-Grzana
 • Teresa Kasztelaniec
 • Helena Rybak

W dniu 29 czerwca 2020 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Zarządu MTL, na którym wybrano dwóch Wiceprezesów Panów Andrzeja Pettyna i Władzimierza Starościaka. Sekretarzem stowarzyszenia została Pani Anna Kuldanek, natomiast funkcję Skarbnika objęła Pani Maria Barbarska.

Nowym władzom stowarzyszenia gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz energii do działania na rzecz lokalnej społeczości.

Udostępnij na: