Plik do pobrania:

pdfParafia św. Jadwigi Śląskiej - Program obchodów 100. rocznicy Fatimy

Uwaga

Uwagi dotyczące ofert może złożyć każdy na piśmie do Urzędu Miasta Milanówka w terminie 7 dni od daty zamieszczenia danej oferty (zgodnie z art. 19a ust. 4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 239).

Udostępnij na: