Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze zm.), działające na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców do zgłaszania kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnych powoływanych w celu przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowiska Kierownika Referatu Informatyki i Kierownika Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Milanówka.

1. Informacje ogólne

  • Komisja działa w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 7/VII/2015 BMM z dnia 14 stycznia 2015 r.
  • udział w pracach Komisji rekrutacyjnej jest nieodpłatny.

2. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze zm.), działających na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców, pod warunkiem, że żaden członek organizacji nie będzie kandydował w ogłoszonym konkursie.

3. Zadania członka Komisji rekrutacyjnej

  • udział w posiedzeniach Komisji,
  • zapoznanie się z ofertami kandydatów (CV, list motywacyjny)
  • ocena kandydatów pod względem merytorycznym, w celu wyłonienia nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymują 1 głos łącznie, zgodnie z zapisami Regulaminu naboru)
  • podpisanie protokołu Komisji.

4. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnych należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załączniki do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku do godz. 18:00.

5. Miejsce i termin prac komisji rekrutacyjnych

Prace Komisji rekrutacyjnych rozpoczną się niezwłocznie po powołaniu Komisji odrębnymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Milanówka.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Udostępnij na: