pdfUchwała nr 280/XXXIV/20 RMM z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne 290.97 KB

Udostępnij na: