Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

  1. pdfAnna Haber
  2. pdfAnna Krystek
  3. pdfBożena Osiadacz
  4. pdfEwa Galińska
  5. pdfElżbieta Kubek
  6. pdfHenryk Dąbek
  7. pdfHanna Młynarska
  8. pdfJanina Moława
  9. pdfJarosław Paćko
  10. pdfKrzysztof Wiśniewski
  11. pdfMałgorzata Trębińska
  12. pdfRobert Czarnecki
  13. pdfWaldemar Parol
  14. pdfWitold Rytwiński
  15. pdfWłodzimierz Starościak

Zobacz również:

Udostępnij na: