Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022-2040.
  4. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Hubert Jarek


Zobacz również:

LII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: