pdfAutopoprawka z dnia 23 czerwca 2022 r. do uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040336.82 KB

pdfAutopoprawka z dnia 23 czerwca 2022 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok214.4 KB 

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek6.47 MB

pdfUchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2022/2023202.17 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2022 rok230.92 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040206.69 KB 

pdfUchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021171.44 KB 

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2021366.78 KB 

pdfUchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Milanówka139.1 KB

 

Udostępnij na: