Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka

Urząd Miasta Milanówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF oraz skany dokumentów
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • Treści na przedmiotowej stronie BIP są na ogół spójne, posiadają odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie środków stylistycznych. Mogą znaleźć się treści z drobnymi błędami takimi jak nieprawidłowe wykorzystanie tabel, puste strony w dokumentach czy brak odpowiednich nagłówków w treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Samborska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 7583061

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Milanówka
 • Adres: 05-822 Milanówek
  ul. Kościuszki 45
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 7583061

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A (ul. Kościuszki 45): budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejście po schodach, wąskie korytarze i przejścia, szerokość drzwi niedostosowana do osób poruszających się na wózkach. Brak windy, brak podjazdów, dostęp na wyższe kondygnacje tylko za pomocą schodów. Łazienki i toalety nieprzystosowane. Brak oznaczeń dostępności.

Budynek B (ul. Kościuszki 45): obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku z podjazdem, parter (siedziba Urzędu Stanu Cywilnego) przystosowany do obsługi osób na wózkach - odpowiednia szerokość drzwi, brak schodów i progów. Wejście na piętro (siedziba Biura Rady Miasta) wyłącznie za pomocą schodów. Na poziomie minus 1 sala ślubów i sala posiedzeń Rady Miasta Milanówka - dostęp wyłącznie za pomocą schodów. Toalety w budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dostępności.

Budynek C (ul. Spacerowa 4): obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazdy, szerokie korytarze, a także dwie windy umożliwiające dostęp do wyższej kondygnacji. Toalety w obiekcie nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak oznaczeń dostępności.

Budynek D (ul. Żabie Oczko 1): Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście tylko po schodach, dostęp na wyższą kondygnację również za pomocą schodów. Toaleta nieprzystosowana. Brak oznaczeń dostępności.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Windy w budynku C (ul. Spacerowa 4)

Inne informacje i oświadczenia

Koordynator do Spraw Dostępności - Aneta Mazurek 

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 22 758 30 61 wew. 200

Udostępnij na: