Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00, w trybie on-line na platformie ZOOM.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały budżetowej Miasta Milanówka na 2023 rok.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności

Hubert Jarek


Zobacz również

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok – projekty uchwał

Udostępnij na: