Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 29 listopada (poniedziałek) 2021 r. o godz. 18.00, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022-2040.
  4. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok.
  5. Sprawy różne           

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu

Karolina Białecka


Zobacz również:

LII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał 

Udostępnij na: