Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/8 z obrębu 05-02, położonej w Milanówku, przy ul. Kościuszki 116, w trybie bezprzetargowym;
  4. wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.
  5. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022-2040.
  6. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiskz

Jaromir Chojecki


Zobacz również:

LII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: