Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w trybie on-line w dniu 1 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 17.00 na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022-2040.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał 

Udostępnij na: