Herb Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 czerwca (czwartek) 2022 r. o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2022/2023;
    2. określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Bożena Osiadacz


Zobacz również:

LXV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: