Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Milanówka;
    2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.
    3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022–2040.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również

LXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: