Herb Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy, miło nam poinformować, że od dnia 16 lutego (wtorek) otwarty zostaje dla Państwa nowo wybudowany PSZOK przy ul. Turczynek.

Będzie on teraz udostępniony pięć dni w tygodniu w nowych godzinach:

 • od wtorku do piątku od godz. 10:00 do godz. 18:00,
 • soboty od godz. 11:00 do godz. 19.00.

Na nowym PSZOKu przyjmowane będą następujące odpady:

 • odpady biodegradowalne,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte świetlówki ,
 • chemikalia (opakowania z resztami farb, klejów itp.),
 • przeterminowane leki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • tetra-pak,
 • złom,
 • papier i tektura,
 • szkło,
 • popiół.

Zapraszamy do korzystania!

Udostępnij na: