Flaga Ukrainy

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania wraz z wyżywieniem.

Znowelizowane przepisy umożliwiają  ubieganie się o wypłatę świadczenia nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Świadczenie to wypłacane jest  z dołu.

Opublikowana nowelizacja rozporządzenia nakłada na podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie, obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne weszły w życie 30 kwietnia 2022 r.


Pliki do pobrania:

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka - budynek "A" ul. Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta - budynek "C" ul. Spacerowa 4. 

Udostępnij na: