Fundusze europejskie, RP, CUPT UE - loga

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zleciło przeprowadzenie oceny wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Celem głównym analizy jest dostarczenie wiedzy o wpływie zrealizowanych, w ramach POIiŚ 2014 – 2020, projektów transportowych na terenie WOF szczególnie na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko.

Analiza powinna udzielić odpowiedzi na pytania:

Przedmiotem badania będą wszystkie projekty zrealizowane i realizowane w ramach POIiŚ 2014- 2020 na terenie WOF. Część projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 nie została zakończona, w związku z czym trudno będzie oszacować ich wpływ. Analizy mogą bazować na projektach w obszarze transportu zrealizowanych w perspektywie 2007 – 2013.

Wykonawcą badania jest Konsorcjum firm: EU-CONSULT, INFRA-Centrum Doradztwa, Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego.

Termin wykonania: lipiec 2022 – styczeń 2023.

Link do ankiety: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/569713?lang=pl

Udostępnij na: