Logo LGD Zielone Sąsiedztwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 28 listopada 2022 do 12 grudnia 2022 roku

Ogłoszenie nr 30/2022 - Przedsięwzięcie I.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw

Kwota przeznaczona na 1 wnioskodawcę to 80 000 zł


Zobacz również:

Udostępnij na: