Delegowanie zadań to jedno z ważniejszych zadań lidera w organizacji. Skuteczne delegowanie zadań przynosi korzyści samej organizacji jak i pracownikom lub wolontariuszom. Zapraszamy na szkolenie na którym szczegółowo omówimy zagadnienia:

  • czym jest delegowanie zadań?
  • po co delegować?
  • etapy delegowania zadań
  • poziomy delegowania zadań

Szkolenie poprowadzi Jakub Kamiński - trener, menedżer w organizacji pozarządowej, animator działań społecznych; ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołę Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; od 2009 r. jest prezesem Kuźni Inicjatyw "Wiskitki.org"; przez 8 lat był menedżerem w spółce komunalnej w Żyrardowie; koordynator wielu projektów społecznych.

Żeby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić zgłoszenie dostępne pod adresem: link

Plakat informujący o bezpłatnym szkoleniu

Udostępnij na: