logo mazowieckie

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Jest to najważniejszy dokument wpływający na obszar współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 21 lipca 2017 r.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w bieżącym roku. Jest on dostępny na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

Uwagi do projektu mogą dotyczyć np.:

  • celów współpracy – § 2 programu,
  • zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,
  • form współpracy pozafinansowej – § 6–14 programu,
  • priorytetowych zadań publicznych – § 15–34 programu,
  • podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 41 programu,
  • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

27 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w przyszłym roku pomiędzy województwem mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000 zł, a tym samym ma być wyższa niż w 2017 r. o ponad 8 000 000 zł.

Jak co roku, poza środkami z dochodów własnych województwa, w 2018 r. zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

  • opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
  • dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje zmian programu na 2018 r. można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji powstanie projekt programu, który będzie poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad programem współpracy, zostały zaplanowane na wrzesień br.

Więcej o współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.dialog.mazovia.pl.

Plik do pobrania:

docxFormularz konsultacyjny

Udostępnij na: