Zastępca Burmistrza
Paulina Gawrońska


Kompetencje

 1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa na podstawie i w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
 2. Zastępca zajmuje się problematyką inwestycji miejskich i funkcjonowania infrastruktury, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, gospodarki zielenią miejską, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.
 3. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  3. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
  4. reprezentowanie Urzędu w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
  5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza;
  6. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności.
 4. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:
  1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;
  2. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;
  3. Referat Techniczno-Inwestycyjnego;
  4. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
  5. Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Udostępnij na: