1. Referat Podatków i Opłat Lokalnych działa w celu prowadzenia obsługi mieszkańców w zakresie poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych.
 2. Referat realizuje zadania dotyczące w szczególności:
  1. wystawiania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
  2. ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
  3. egzekucji należności podatkowych i opłat lokalnych;
  4. rozpatrywania wniosków w sprawie ulg podatkowych i umorzeń;
  5. przygotowania projektów uchwał podatkowych;
  6. przygotowania sprawozdawczości;
  7. ewidencja podatkowa środków transportowych;
  8. prowadzenia kasy Urzędu;
  9. prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem opłaty targowej i rozliczaniem biletów targowych.
 3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestry przypisów i odpisów podatków wg rodzajów podatków;
  2. rejestr zaświadczeń podatkowych;
  3. rejestry wymiarowe;
  4. rejestr ulg podatkowych;
  5. ewidencja wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych;
  6. ewidencja podatkowa nieruchomości;
  7. ewidencja środków transportowych;
  8. ewidencja wpisów na hipotekę;
  9. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
  10. umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
  11. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Udostępnij na: