pdfZarządzenie nr 18/VIII/2021 BMM z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku”. Zamówienie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Postępowanie przetargowe nr ZP.271.2.1.2021.JS129.38 KB

Udostępnij na: