pdfZarządzenie nr 148/VIII/2022 BMM z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn.: Budowa ulicy Uroczej w Milanówku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Uroczej”, znak sprawy: ZP.271.2.14.RTI.2022.JS487.54 KB

Udostępnij na: