pdfZarządzenie nr 162/VIII/2022 BMM z dnia 12 września 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez wykonanie nasadzeń w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Zadanie 3 – Nasadzenia zieleni przyulicznej” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”, znak sprawy: ZP.271.5.4. OŚZ.2022.JS355.79 KB 

Udostępnij na: