pdfZarządzenie nr 169/VIII/2022 BMM z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn.: Projekt i wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji kładki dla pieszych w okolicy ul. Przejazd w Milanówku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na ulicy Przejazd” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, znak sprawy: ZP.271.2.18.RTI.2022.JS192.81 KB 

Udostępnij na: