pdfZarządzenie nr 219/VIII/2022 BMM z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn.: „Projekt i wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji kładki dla pieszych w okolicy ul. Przejazd w Milanówku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na ulicy Przejazd” w formule „zaprojektuj i wybuduj”184.24 KB

Udostępnij na: