pdfZarządzenie nr 218/VIII/2022 BMM z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez wykonanie nasadzeń w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Zadanie 3 – Nasadzenia zieleni przyulicznej” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”180.89 KB

Udostępnij na: