pdf Zarządzenie nr 40/VIII/2024 BMM z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 38/VIII/2024 dot. powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Zakup i dostawa maszyny budowlanej typu równiarka”, znak sprawy: ZP.271.2.8.2024.AS.334.48 KB

Udostępnij na: