pdfZarządzenie Nr 82/VIII/2024 BMM z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 72/VIII/2024 dot. powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa dróg gminnych w Milanówku”335.34 KB

Udostępnij na: