Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

Sprawozdanie za 2020 r.

Sprawozdanie za 2019 r.


Sprawozdanie za 2018 r.


Sprawozdanie za 2017 r.


Sprawozdanie za 2016 r.


Sprawozdanie za 2015 r.


Sprawozdanie za 2014 r.


Sprawozdanie za 2013 r.


Sprawozdanie za 2012 r.


Sprawozdanie za 2011 r.


Sprawozdanie za 2010 r.

Program współpracy 2021

pdfUchwała nr 293/XXXVII/20 RMM z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021257.55 KB 

Program współpracy 2020

Program współpracy 2019

Program współpracy 2018

Program współpracy 2017

Program współpracy 2016

Program współpracy 2015

Ustawy

Cyberbezpieczeństwo w Organizacjach Pozarządowych - grafika

Zgłoś swoją organizację do projektu interaktywych szkoleń na internetowej platformie Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa NCI.

Wzory dotyczące realizacji zadań publicznych

W związku z wejściem w życie w dniu 29 października 2018 r. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) publikujemy poniżej wzory formularzy obowiązujące od dnia 1 marca 2019 r.:

UWAGA:

Dla zadań realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert w 2019 r. obowiązuje poprzedni wzór sprawozdania - docxpobierz65.43 KB.

Więcej informacji:


Uproszczony wzór oferty i sprawozdania do ofert składanych w trybie w art. 19a

W dniu 29 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). Poniższe wzory mają zastosowanie wyłącznie do ofert składanych w trybie określonym w art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz.688), czyli ofert składanych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie tzw. małego grantu o wartości do 10 000 zł.

Pliki do pobrania:

{slider title="Informacje szczegółowe" open="false"}

Logo Fundacji 4YOUthPrezes

Katarzyna Klimowicz

NIP

5291801752

REGON

146701637

KRS

0000461121

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

40 1090 2851 0000 0001 2194 7209

Obszar działań:

 • działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie realizacji i wspierania projektów aktywizujących lokalną młodzież,
 • pomoc dzieciom i młodzieży oraz dorosłym, którzy wspierają wychowanie w duchu demokracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego,
 • wzmacnianie więzi lokalnych,
 • wspieranie działalności społecznych i kulturalnych, w tym promocja i organizacja wolontariatu,
 • integracja międzynarodowa młodzieży,
 • wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 • działalność pro-społeczna na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmująca m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną i integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego,
  powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw szerzących ideę wielopłaszczyznowej integracji i solidarności między narodami,
 • inicjowanie i twórcze rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego od szczebla lokalnego po szczebel globalny,
 • wspieranie twórców młodego pokolenia artystów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki,
 • promowanie nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych,
 • wspieranie i organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych

Plik do pobrania:

{/sliders}

{slider title="Informacje szczegółowe" open="false"}

logo musszelka

Prezes

Joanna Miś-Skrzypczak

NIP

5291803260

REGON

147179858

KRS

0000228750

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

b.d.

{/sliders}

{slider title="Informacje szczegółowe" open="false"}

Logo Fundacji Homo Homini

Prezes

Danuta Maria Kijewska

NIP

5291644583

REGON

012450403

KRS

0000151605

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

52 1240 6348 1111 0000 5122 0824

Obszar działań

Celem Fundacji „Człowiek – Człowiekowi” jest charytatywna działalność na rzecz dzieci, starców i innych potrzebujących pomocy osób. Fundacja prowadzi działalność w zakresie: organizowania aukcji, loterii, świadczenia usług w dziedzinie turystyki, sportu i rekreacji, w dziedzinie organizacji imprez kulturalno-oświatowych, organizowania wystaw artystycznych.

Plik do pobrania:

{/sliders}

{slider title="Informacje szczegółowe" open="false"}

Prezes

Małgorzata Podgórska-Paciorek

KRS

0000436634

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291800155

REGON

146349152

Nr konta bankowego

75 2490 0005 0000 4530 2460 9766

Obszar działań

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz: ochrony dziedzictwa kulturowego, sztuki i tradycji, popularyzacji wiedzy historycznej, ochrony środowiska naturalnego, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, krzewienie wiedzy ekonomicznej, popularyzacja wiedzy na temat zasad komunikacji, dialogu obywatelskiego i społecznego; promocja idei samorządności obywatelskiej, krzewienie odpowiedzialności obywatelskiej. Działalność w zakresie tematyki społecznej i zawodowej.

Plik do pobrania:

pdfStatut Fundacji Rozwoju Obywatelskiego

{/sliders}

{slider title="Informacje szczegółowe" open="false"}

Logo KS MILAN

Prezes

Marek Dziewicki

NIP

5291697556

REGON

001369747

Nr KRS lub inny

nr 7, Rejestr Klubów i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starostwa Powiatu Grodziskiego

Nr konta

78 1240 6348 1111 0000 5121 1141

Obszar działań

 • Całoroczne prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy.
 • Zajęcia prowadzone na terenie posiadanego obiektu sportowego oraz podczas wyjazdów sportowych

{/sliders}

{slider title="O Klubie" open="false"}

Za początek działalności Klubu Sportowego „Milan” Milanówek przyjęto powstanie w 1986 r. drużyny piłkarskiej o tej właśnie nazwie. Drużyna ta brała udział w Milanowskiej Lidze Szóstek Piłkarskich. Do pierwszego historycznego zarządu klubu pod prezesurą Bogusława Szczypki zostali wybrani: Ryszard Wcześniak (ówczesny Naczelnik Milanówka), Henryk Łempicki, Krzysztof Filipiak, Grzegorz Lawendowski, Wojciech Wlazło, Narcyz Gałecki, Ryszard Barabasz i Adam Kucharski.

W 1987 roku zarząd klubu postanowił utworzyć drużynę do rozgrywek 11-osobowych i zgłosił ją do B-klasy seniorów Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Przez dwa lata z powodu braku w Milanówku pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej piłkarze „Milanu” korzystali z boisk w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim. W 1991 r. doczekali się własnego placu do gry przy ul. Turczynek i mogli rozgrywać mecze ligowe w swoim mieście a klub rozszerzył swoją działalność o dwie sekcje młodzieżowe. W roku 1992 powstała drużyna juniorów - rocznik 1978, a rok później żaków - 1981. W sezonie piłkarskim 1992/93 seniorzy „Milanu” wywalczyli awans do klasy „A”. W następnych latach dzięki energicznym działaniom członków Klubu Sportowego „Milan” oraz bardzo dużej pomocy władz miasta Milanówka, piaszczyste boisko na byłym wysypisku śmieci zaczęło przekształcać się w obiekt przypominający stadion sportowy. Powstał pierwszy budynek klubowy z zapleczem sanitarnym oraz z szatniami i świetlicą klubową.

Największy swój sukces Klub Sportowy „Milan” święcił w roku 2007, kiedy to po dodatkowych meczach barażowych z „Kormoranem” Łąck awansował do V Mazowieckiej Ligi Seniorów. W grudniu 2009 r. w miejsce treningowego piaszczystego boiska dzięki władzom miasta Milanówka i dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu oddano do użytku pełnowymiarowe boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy z trybunami na 210 osób. Tak dobre warunki do prowadzenia zajęć treningowych oraz pomoc finansowa z budżetu miasta skutkuje tym, że dzieci i młodzież milanowska garną się do uprawiania piłki nożnej w naszym mieście.

Obecnie w Klubie Sportowym „Milan” trenuje 9 drużyn piłkarskich (w tym 6 drużyn młodzieżowych): Orliki - rocznik 2003 i młodsi, Orliki - 2001/2002, Żaki - 1999/2000, Młodziki - 1998, Trampkarze - 1996/1997, Juniorzy Młodsi - 1994/1995, (łącznie ok. 130 młodych zawodników) oraz I zespół seniorów, II zespół seniorów i Oldboje (rocznik 1976 i starsi). Łącznie Klub zrzesza około 180 piłkarzy. Od kilku lat corocznie młodzieżowe drużyny klubu biorą udział w turniejach zagranicznych gdzie spotykają się i rywalizują z rówieśnikami z klubów europejskich. Dotychczas byli na turniejach: we Włoszech, w Niemczech i w Danii. W czerwcu bieżącego roku wyjeżdżają na turniej do Hiszpanii. Każdy z tych chłopców marzy aby w przyszłości zostać drugim Messim lub Ronaldo.

{/sliders}

{slider title="Informacje szczegółowe" open="false"}

Prezes

 • Urszula Figacz

Nr KRS lub inny

 • nr 39, Ewidencja Klubów Sportowych Starosty Grodziskiego

Organ rejestrujący

 • Starosta Powiatu Grodziskiego

REGON

 • 363617446

Nr konta bankowego

 • 18 1090 2851 0000 0001 3209 5745

{/sliders}

BIP