Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 26 października (poniedziałek) 2020 r. o godz. 15:30, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród. 

Proponowany porządek obrad: 

  1. Przyjęcie porządku obrad. 
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie: 
  3. przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021; 
  4. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 
  5. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kamil Bialik 


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Komisji w trybie on-line, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miasta  (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. dostępu do posiedzenia Komisji. 


Zobacz również:

XXXV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: