herb Rada Miasta

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r (czwartek) o godz.18.00, w trybie stacjonarnym, w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwał w sprawie:
  1. wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w  którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2023r.;
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045;
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej część działki nr 69/3 obr. 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Barwnej, w trybie bezprzetargowym;
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 129 obr. 06-04, położonej w Milanówku przy ul. Królewskiej, w trybie bezprzetargowym;
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/6 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej;
  7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/7 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej;
  8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/8 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej;
  9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/9 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej;
  10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/11 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również: 

LXXXVI Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

 

Udostępnij na: