Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej346.16 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej345.5 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.217.34 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045102.95 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2023 rok130.47 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 22 września 2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2023 roku213.79 KB

pdfUchwała w sprawie: ustalania wysokości opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Milanówku267.66 KB

 Posiedzenie XC Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XC Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. prac budowlanych prowadzonych na działce miejskiej nr ew. 81, obręb 06-02 w Milanówku przy ul. Okólnej259.57 KB.

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. braku naprawy rynien w zabytkowych willach Turczynek w Milanówku258.82 KB.

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. niszczenia terenów zieleni miejskiej i nadużywania władzy w zakresie decyzyjności w sprawach przyrodniczych związanych z terenem pasa zieleni przy ul. Warszawskiej i ul. Bliskiej185.02 KB.

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. zniszczenia pomnika przyrody na rogu ulic Warszawskiej i Brzozowej w Milanówku181.47 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” zlokalizowanego w miejscowości Milanówek przy ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brzozowej do wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Smoleńskiego211.81 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” zlokalizowanego w miejscowości Milanówek przy ulicy Warszawskiej na odcinku od nr 19 (sklep ogrodniczy) do skrzyżowania z ul. Herberta212.96 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok206.02 KB

pdfUchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego89.12 KB

pdfUchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu137.3 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.68 KB

pdfAutopoprawka nr 1 do projektu URM w sprawie zmian w WPF 2023-2045258.49 KB

LXXXIX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony93.41 KB

pdfAutopoprawka nr 3 z dn. 10 lipca 2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie205.14 KB

Autopoprawka nr 3 z dn. 10 lipca 2023 r. do projektu URM w sprawie zmian w WPF 2023-2045

pdfUchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” zlokalizowanego w miejscowości Milanówek przy ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brzozowej do wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Smoleńskiego211.47 KB

pdfUchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu monitoringu wizyjnego oraz udostępniania nagrań monitoringu wizyjnego parkingów „Parkuj i Jedź” w Milanówku242.84 KB

pdfAutopoprawka nr 2 z dnia 7 lipca 2023 roku do projektu URM w sprawie zmian WPF 2023-2045 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2023-2045208.09 KB

pdfAutopoprawka nr 2 z dnia 7 lipca 2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2023 roku207.7 KB

pdfUchwała w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta Milanówka uprawnienia do ustalania wysokości i sposobu poboru opłat za korzystanie z toalety publicznej znajdującej się na Targowisku Miejskim w Milanówku264.35 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 5.07.2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2023 rok.210.27 KB

pdfAutopoprawka nr 1 projektu do projektu Uchwały w sprawie zmian w WPF 2023–2045 z dnia 5 lipca 2023 roku3.05 MB

pdfUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka176.8 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.4 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2023 rok208.78 KB

pdfUchwała RMM w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 129 obr. 06-04, położonej w Milanówku przy ul. Królewskiej, w trybie bezprzetargowym344.6 KB

pdfUchwała RMM w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1 obr. 07-05, położonej w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej344.6 KB

pdfUchwała RMM w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 78 obr. 06-18, położonej w Milanówku przy ul. Łąkowej342.59 KB

pdfUchwała RMM w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pewna”245.17 KB

pdfUchwała RMM w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej część działki nr 69/3 obr. 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Barwnej, w trybie bezprzetargowym345.57 KB

pdfUchwała RMM w sprawie przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania186.83 KB

pdfUchwała RMM w sprawie zmiany uchwały nr 619/LXXVIII/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminy.pdf134.67 KB

Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 10 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Wznowienie LXXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wznowienie LXXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfOpinia Komisji Rewizyjnej RMM dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2022 r.  786.29 KB

pdfUchwala nr 3.f.2/2/2023 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RMM w sprawie absolutorium dla BMM za 2022 r.469.78 KB

pdfUchwała nr 3.e./353/2023 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dn. 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez BMM sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2022 r.219.18 KB 

pdfUchwała RMM w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok217.66 KB

pdfUchwała RMM w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022170.6 KB

pdfUchwała RMM w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2022172.58 KB

pdfUchwała RMM w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka445.16 KB

pdfUchwała RMM w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.74 KB

 Posiedzenie LXXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ponaglenia wniesionego przez mieszkańca Milanówka136.64 KB

pdfUchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027189.79 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok133.37 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045122.56 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/5, 67/8, 50/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku w obrębie ulic Królewskiej, Polnej i Rososzańskiej347.02 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 202275.83 KB

pdfUchwała w sprawie przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania186.83 KB

pdfUchwała w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego357.71 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 129 obr. 06-04, położonej w Milanówku przy ul. Królewskiej, w trybie bezprzetargowym344.73 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej część działki nr 69/3 obr. 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Barwnej, w trybie bezprzetargowym345.57 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/6 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.93 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/7 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.3 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/8 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.03 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/9 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.16 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/11 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.08 KB

BIP