Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
IV Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu IV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 1 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 3. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Milanówka do Związku Miast Polskich.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektów polegających na budowie tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 665/LXXXVI/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka nr 764/XCIX/24 z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Polonia”, położonego na obszarze Gminy Milanówek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Ostromir”, położonego na obszarze Gminy Milanówek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego – Kościoła Parafialnego Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonego na obszarze Gminy Milanówek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 7 obr. 06-20 położoną w Milanówku przy ul. Wysokiej 12, odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 44/13 obr. 05-17, położonej w Milanówku przy ul. Spacerowej, w trybie bezprzetargowym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 65, 10/7, 11/4, 51/2, 52/2 z obrębu 07-07, położonych w Milanówku od ul. Poziomkowej, w trybie bezprzetargowym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 65, 62 z obrębu 07-07, położonych w Milanówku od ul. Poziomkowej, w trybie bezprzetargowym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 44/2 obr. 07-05, położonej w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17/42 obr. 05-19, położonej w Milanówku w drodze wewnętrznej ul. Lazurowej.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6, 36/17, 39/3, 42/4, 109/2 z obrębu 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej.
 22. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyrównania ulic Stokrotki i Ptasiej oraz podlewania kwiatów na rondzie mieszka i Dobrawy w Milanówku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykorzystania nazwy własnej Milanówek ze słowem „Zdrój”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wskazania lokalu mieszkalnego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej usunięcia podszytu i runa leśnego na terenie Parku Lasockiego w Milanówku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej montażu wiaty rowerowej przy ul. Warszawskiej w Milanówku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zniszczenia leśnego charakteru zabytkowego otoczenia Willi Waleria w Milanówku.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie IV Sesji Rady Miasta Milanówka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Milanówka

Dariusz Kopeć

 

 

pdfUchwała w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 138 KB

pdfUchwała w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania117.78 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka nr 764/XCIX/24 z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok89.24 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 202384.17 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 44/2 obr. 07-05, położonej w Milanówku w drodze wewnętrzej od ul. Kazimierzowskiej359.02 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17/42 obr. 05-19, położonej w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Lazurowej359.46 KB

pdfUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku dla Kościoła Parafialnego Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jadwigi Śląskiej276.88 KB

pdfUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku dla Willi Ostromir282.39 KB

pdfUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku dla Willi Polonia277.03 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 7 obr. 06-20 położonej w Milanówku przy ul. Wysokiej 12735.77 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 665/LXXXVI/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego198.19 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektów polegających na budowie tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027140 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6, 36/17, 39/3, 42/4, 109/2 z obrębu 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej359.77 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 65, 10/7, 11/4, 51/2, 52/2 z obrębu 07-07, położonych w Milanówku od ul. Poziomkowej, w trybie bezprzetargowym352.69 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 65, 62 z obrębu 07-07, położonych w Milanówku od ul. Poziomkowej, w trybie bezprzetargowym352.55 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 44/13 obr. 05-17, położonej w Milanówku przy ul. Spacerowej, w trybie bezprzetargowym185.24 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 35/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Milanówka do Związku Miast Polskich233.04 KB

 

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok167.84 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 - 2039123.99 KB

pdfUchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta181.41 KB

pdfUchwała w sprawie uzgodnienia budowy ogrodzenia w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.297.17 KB

pdfUchwała w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego na terenie działki nr ew. 56/4, 56/3 obr. 05-12 przy ulicy Wojska Polskiego 49 w Milanówku oraz odstępstwa od zachowania 15 metrowej strefy ochrony pomnika przyrody303.94 KB

pdfUchwała w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody300.67 KB

pdfUchwała zmieniająca uchwałę 690/LXXXIX/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu163.02 KB

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Strefy Rekreacyjnej na terenie Kąpieliska Miejskiego135.55 KB

 pdfUchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta186.48 KB

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023236.09 KB

pdfUchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023239.17 KB

pdfUchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka210.34 KB

III Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu III Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 3. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Milanówek za 2023 rok – debata.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka.
 7. Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023.
 8. Opinie Komisji branżowych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2023.
 10. Opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023.
 11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem   z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024–2039.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2024 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę 690/LXXXIX/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Strefy Rekreacyjnej na terenie Kąpieliska Miejskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia budowy ogrodzenia w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego na terenie działki nr ew. 56/4, 56/3 obr. 05-12 przy ulicy Wojska Polskiego 49 w Milanówku oraz odstępstwa od zachowania 15 metrowej strefy ochrony pomnika przyrody.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie III Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący

Rady Miasta Milanówka

Dariusz Kopeć

 

 

II Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu II Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 15:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.
 8. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Miasta Milanówka

Dariusz Kopeć

 

 

I sesja Rady Miasta Milanówka na kadencję 2024-2029 - grafika

 logo umm

ZAPROSZENIE

Na podstawie ust. 4 Postanowienia nr 1779/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 
15 kwietnia 2024 r., niniejszym zapraszam na pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta Milanówka na kadencję 
2024-2029, która odbędzie się 7 maja 2024 r. (wtorek) 
o godzinie 17.00  w Miejskiej Hali Sportowej nr 1 przy ul. Żabie Oczko 1.

 

                                                                          
Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Piotr Remiszewski

 

ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek 
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 (centrala) 
fax. 22 755 81 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 www.milanowek.pl

pdfUchwała w sprawie: ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania144.46 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany zapisów w załączniku do Uchwały nr 755/XCVIII/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 26.02.2024r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-2025171.59 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 747/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu.258.21 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2023 rok z działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku112.92 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2023 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-202585.61 KB

pdfProjekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z Programu Usług Społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-202389.8 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2024 na terenie Miasta Milanówka99.82 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.126.13 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Królewskiej357.21 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w drodze wewnętrznej od ul. Średniej w Milanówku.358.99 KB

pdfProjekt w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 49/4, 50/3, 52/5, 53/2 obr. 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej.359.17 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 62 oraz 65 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.359.57 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 65, 10/7, 11/4 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.359.95 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta179.5 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w zakresie przekazania dotacji na rzecz utwardzenia alei ogrodowych.220.95 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej 180.76 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok146.97 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 - 2039122.98 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dot. zaniechania poprzez brak udzielenia odpowiedzi.260.2 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. wprowadzenia przejrzystych zasad przyznawania lokalów mieszkaniowych z zasobów TBS.183.14 KB

C Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu C Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024–2039.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w zakresie przekazania dotacji na rzecz utwardzenia alei ogrodowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 49/4, 50/3, 52/5, 53/2 obr. 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od
  Kazimierzowskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 65, 10/7, 11/4 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 62 oraz 65 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w drodze wewnętrznej od ul. Średniej w Milanówku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Królewskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów w załączniku do Uchwały nr 755/XCVIII/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 26.02.2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych
  ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2023 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2024 na terenie Miasta Milanówka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z Programu Usług Społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie rocznego sprawozdania za 2023 rok z działalności Centrum Usług Społecznych
  w Milanówku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 747/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu.
 20. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 21. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok227.15 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 - 2039209.09 KB

pdfUchwała w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej172.02 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 747/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu258.21 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2024268.29 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 715/XCII/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.105.18 KB

pdfUchwała w sprawie: kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok90.69 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku180.76 KB

pdfUchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Milanówek na lata 2024 – 203088.77 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku180.76 KB

pdfUchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 755/XCVIII/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-202566.73 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej, w trybie bezprzetargowym353.68 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 71/9 obręb 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Dalekiej362.8 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku przy ul. Królewskiej356.81 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. remontu drogi gminnej Piotra Wysockiego w Milanówku.191.55 KB

pdfUchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego137.16 KB

BIP