Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036,
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2021 rok;
  3. obniżenia diet radnym o 50% miesięcznie za udział w pracach Rady Miasta Milanówka;
  4. wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości;
  5. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości;
  6. zmiany uchwały nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne;
  7. określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Milanówku;
  8. zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  9. przyjęcia „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych”;
  10. zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej Obywatelki Miasta Milanówka albo Honorowego Obywatela Miasta Milanówka;
  11. zmiany uchwały nr 145/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek z tytułu opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka.
 6. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XLIV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka

Witold Mossakowski


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w Sesji w trybie on-line, proszeni są o mailowy lub telefoniczny kontakt z Biurem Rady Miasta (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania informacji dot. dostępu do Sesji. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Nr telefonu: (22) 758–30–61 wew. 227, 235.


Zobacz również:

XLIV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: