Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
LXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie on-line, na platformie ZOOM.

pdfAutopoprawka projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040232.84 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040206.37 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu na 2022 rok212.94 KB

pdfUchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku o interwencję w sprawie agresywnego psa rasy amstaff182.19 KB 

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na Urząd Miasta Milanówka dot. wypłaty dodatku węglowego264.65 KB 

pdfUchwała w sprawie: ustalenia kierunków działania organu wykonawczego219.25 KB 

pdfAutopoprawka projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonawczego173.99 KB 

pdfUchwała w sprawie: ustalenia kierunków działania organu wykonawczego175.57 KB 

pdfUchwała w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2022 r. sygn. akt V SA/Wa 4731/21728.14 KB.

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu przy ul. Kościuszki 16 w Milanówku na działalność Centrum Usług Społecznych w Milanówku na okres dłuższy niż 3 lata158.27 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na  przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki na realizację  zadania publicznego pod nazwą Senior+ oraz realizację tego zadania wspólnie z organizacją pozarządową153.82 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę ewidencyjną nr 67/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej, działki ewidencyjne nr 50/2 i 50/5 z obrębu 06-07, położonych w Milanówku przy ul. Rososzańskiej oraz działkę ewidencyjną nr 67/8 z obrębu 06-07, położoną w Milanówku przy ul. Polnej351.15 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 66/19, 66/20, 66/22, 56/5, 56/9, 65/13 obręb 07-06, położonych w Milanówku pomiędzy ul. Łąkową i Średnią345.99 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 83/71, 112, 67/1, 149, 162 z obrębu 05-03, położonych w Milanówku, w trybie bezprzetargowym345.21 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/7, 127/2 obręb 05-16, położonych w Milanówku przy ul. Kochanowskiego345.34 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 37/1 obręb 07-07, położoną w Milanówku przy ul. Na Uboczu345 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 36/2 i 50 obręb 07-06, położonych w Milanówku przy ul. Bogny Sokorskiej346.16 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/7 obręb 06-03, położoną w Milanówku przy ul. Warszawskiej345.38 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej345.2 KB 

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok143.58 KB 

pdfUchwała w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023103.62 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 135, 63/1 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej346.14 KB 

pdfUchwała zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym214.42 KB

LXXIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfAutopoprawka nr 2 z dnia 18 października 2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 2022 r. oraz w sprawie zmian WPF na lata 2022-2040201.05 KB

pdfAutopoprawka z dnia 17 października 2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 2022 r. oraz w sprawie zmian WPF na lata 2022-2040200.22 KB

pdfUchwała w sprawie: powołania Skarbnika Miasta744.34 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2022 rok244.58 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040206.95 KB 

LXXII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu  20 października 2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

LXXI Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 17.00 w trybie on-line, na platformie ZOOM.

pdfAutopoprawka uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonawczego173.99 KB

pdfAutopoprawka uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Milanówka276.49 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 19/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek346.82 KB 

pdfUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 100/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 października 2019 roku oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso346.34 KB 

pdfUchwała w sprawie: uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody367.91 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej346.7 KB 

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta182.73 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu naw sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki39.79 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka168 KB 

pdfUchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Milanówka111.78 KB

pdfUchwała zmienia uchwałę Nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym201.51 KB

LXX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

BIP