Wzory dotyczące realizacji zadań publicznych

W związku z wejściem w życie w dniu 29 października 2018 r. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) publikujemy poniżej wzory formularzy obowiązujące od dnia 1 marca 2019 r.:

Więcej informacji:


Uproszczony wzór oferty i sprawozdania do ofert składanych w trybie w art. 19a

W dniu 29 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). Poniższe wzory mają zastosowanie wyłącznie do ofert składanych w trybie określonym w art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz.571), czyli ofert składanych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie tzw. małego grantu o wartości do 10 000 zł.

Przed złożeniem uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełnienia takiej oferty.

docInstrukcja uzupełnienia wzoru uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego87.5 KB

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: