pdfUchwała nr 767/XCIX/24 RMM z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 71/9 obręb 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Dalekiej191.93 KB

Udostępnij na: