Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

 1. pdfKamil Bialik (na początek kadencji)
 2. pdfWitold Mossakowski (na początek kadencji)
 3. pdfJolanta Nowakowska (na początek kadencji)
 4. pdfLeszek Kołodziejski (na początek kadencji)
 5. pdfJaromir Chojecki (na początek kadencji)
 6. pdfPiotr Napłoszek (na początek kadencji)
 7. pdfKinga Niedźwiecka-Reszczyk (na początek kadencji)
 8. pdfBożena Osiadacz (na początek kadencji)
 9. pdfHenryk Dąbek (na początek kadencji)
 10. pdfHubert Jarek (na początek kadencji)
 11. pdfKarolina Białecka (na początek kadencji)
 12. pdfJakub Piotrowski (na początek kadencji)
 13. pdfWaldemar Parol (na początek kadencji)
 14. pdfJanina Moława (na początek kadencji)
 15. pdfKrzysztof Wiśniewski (na początek kadencji)
 16. pdfEwa Galińska
 17. pdfMateusz Konopka2.67 MB

Zobacz więcej:

Udostępnij na: