Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

 1. pdfKamil Bialik2.57 MB
 2. pdfWitold Mossakowski1.82 MB
 3. pdfJolanta Nowakowska2.03 MB
 4. pdfLeszek Kołodziejski2.7 MB
 5. pdfJaromir Chojecki2.64 MB
 6. pdfPiotr Napłoszek2.79 MB
 7. pdfEwa Galińska2.73 MB
 8. pdfBożena Osiadacz2.47 MB
 9. pdfKrzysztoł Ołpiński2.79 MB
 10. pdfHubert Jarek1.88 MB
 11. pdfKarolina Białecka2.15 MB
 12. pdfJakub Piotrowski2.63 MB
 13. pdfWaldemar Parol2.35 MB
 14. pdfJanina Moława2.21 MB
 15. pdfKrzysztof Wiśniewski2.41 MB

 

Zobacz więcej:

Udostępnij na: