Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i ścieków na ternie Gminy Milanówek;
  3. Informacja dotycząca Stacji Uzdatniania Wody Na Skraju;
  4. Przedstawienie wyników audytu przeprowadzonego przez firmę Aston Legal realizowanego w spółce MPWiK na przełomie 2017/2018 roku;
  5. Przedstawienie wariantów przez Urząd Miasta Milanówka dotyczących uregulowania stanu prawnego ulicy Lasockiego;
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki

Udostępnij na: