Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Punkt 6) Sprawy różne z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 6 maja br.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego
i  Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki

Udostępnij na: