Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 10 października 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie czynności związanych ze stanowiskiem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
  3. Omówienie protokołów z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta Milanówka i jednostkach Urzędu Miasta.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Wiśniewski

Udostępnij na: