herb rmm

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się on-line w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej.
  3. Sprawy różne.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Wiśniewski

Udostępnij na: