herb rmm

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się dnia 22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy przyłbicy, maski, maseczki lub części odzieży.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Żurawią, oznaczoną jako działka ew. nr 135
   z obrębu 05-03 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych, przez mieszkańców Gminy Milanówek,
  3. zmian budżetu miasta Milanówka.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

XXXIII Sesja Rady Miasta Milanówka - projekty uchwał


UWAGA!

Mieszkańcy chcący wziąć udział w posiedzeniu komisji zobowiązani są do wypełnieniadocxOświadczenia o stanie zdrowia15.01 KB.

Udostępnij na: